Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου…

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου...

Το ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ»

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού μήκους Δράμας, συγκεκριμένα την εξής μία (1) θέση, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΟΧΤΑΜΗΝΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ