ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

46ο DISFF – 2023

45ο DISFF – 2022

44ο DISFF – 2021

43ο DISFF – 2020

42ο DISFF – 2019

2019

41ο DISFF – 2018

2018

40ο DISFF – 2017

2017

39ο DISFF – 2016

2016

38ο DISFF – 2015

2015

37ο DISFF – 2014

2014

36ο DISFF – 2013

2013

35ο DISFF – 2012

2012

34ο DISFF – 2011

2011

33ο DISFF – 2010

2010

32ο DISFF – 2009

2009