ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στο Διεθνές Σπουδαστικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.
DISFF44 (12-18/Σεπ 2021)

H τελευταία προθεσμία υποβολής έχει οριστεί στις 15 Ιουνίου 2021.