Αρχείο ετικετών για: σύμβαση

Oριστικός πίνακα κατάταξης, βαθμολογιών και πίνακας απορριπτέωντων υποψηφίων

για την προκήρυξη του Πολιτιστικού οργανισμού, για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Διοικητικού οικονομικού με σύμβαση ΣΟΧ οκτώ μηνών.

Κατάταξη και βαθμολογία

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την προκήρυξη του Πολιτιστικού οργανισμού, για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Διοικητικού με σύμβαση ΣΟΧ οκτώ μηνών

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΔΩ
Κατάταξη και βαθμολογία

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου...

Το ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ»

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού μήκους Δράμας, συγκεκριμένα την εξής μία (1) θέση, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΟΧΤΑΜΗΝΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΠρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 01
Ειδικότητα: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Κατεβάστε τον Πίνακα κατάταξης (σε Pdf) πατώνοντας πάνω στην εικόνα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΕΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ