Αρχείο ετικετών για: ΣΟΧ

Oριστικός πίνακα κατάταξης, βαθμολογιών και πίνακας απορριπτέωντων υποψηφίων

για την προκήρυξη του Πολιτιστικού οργανισμού, για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Διοικητικού οικονομικού με σύμβαση ΣΟΧ οκτώ μηνών.

Κατάταξη και βαθμολογία

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την προκήρυξη του Πολιτιστικού οργανισμού, για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Διοικητικού με σύμβαση ΣΟΧ οκτώ μηνών

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΔΩ
Κατάταξη και βαθμολογία