Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της εκδήλωσης του 45ου DISFF