Οροι Συμμετοχής - 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οροι Συμμετοχής - 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Αρχείο Φεστιβάλ > 39o - 22nd (2016) > 22nd International

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ    

22ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
19-24 Σεπτεμβρίου 2016

Οροι Συμμετοχής

1. Για την προαγωγή  και διάδοση της κινηματογραφικής τέχνης, και την ανάπτυξη φιλίας και συνεργασίας  μεταξύ των κινηματογραφιστών παγκοσμίως διοργανώνεται από τον "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ" από 19 έως 24 Σεπτεμβρίου 2016, στην Δράμα, το 22ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ.

2. Οι ταινίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών  Μικρού Μήκους Δράμας πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η παραγωγή τους να έχει ολοκληρωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2015

β) Η τελική κόπια προβολής να είναι διαθέσιμη σε, DCP,Apple ProRes 422, h264 ή MPEG4

γ) η διάρκειά τους να μην ξεπερνάει τα 35 λεπτά (Η Επιτροπή του Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα - σε εξαιρετικές περιπτώσεις - να δεχτεί ταινία μεγαλύτερης διάρκειας).

δ) Κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ με μια και μόνο ταινία και δηλώνει την κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται.

ε) Αποδεκτά είδη: ταινίες μυθοπλασίας, πειραματικές,  ταινίες τεκμηρίωσης, ταινίες κινουμένων σχεδίων

3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Η αίτηση συμμετοχής και η κατάθεση της κόπιας υποβάλλονται μέχρι τις 10 Μαΐου 2016 στα γραφεία του Φεστιβάλ στην Αθήνα (Εμ.Μπενάκη 71, 10681 Αθήνα). Αποδεκτό φορμάτ για τη διαδικασία προεπιλογής είναι  dvd.

Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης με ηλεκτρονική μορφή, ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός/οι παραγωγοί υποχρεούνται να αποστείλουν και ταχυδρομικώς την αίτηση υπογεγραμμένη και με σφραγίδες του παραγωγού και σκηνοθέτη ή να την υποβάλουν στα γραφεία του Φεστιβάλ έως 10 Μαΐου 2016 8 Ιουνίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

β) Διαδικασία και προϋποθέσεις παράδοσης υλικού για πρόκριση.

Ο σκηνοθέτης ή παραγωγός οφείλει να αποστείλει έως τις 10 Μαΐου στα γραφεία του Φεστιβάλ τα ακόλουθα:

1. Την αίτηση συμπληρωμένη σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία και υπογεγραμμένη και με σφραγίδα από σκηνοθέτη και παραγωγό / παραγωγούς.
2. Ένα (1) αντίτυπο της ταινίας σε DVD
3. Μία τουλάχιστον φωτογραφία από την ταινία (format: jpeg or tiff 300*300dpi)
4. Μία τουλάχιστον φωτογραφία του σκηνοθέτη (format: jpeg or tiff 300*300dpi)
5. Λίστα διαλόγων της ταινίας στ' αγγλικά (σε ηλεκτρονική μορφή)
6. Βιογραφικό και φιλμογραφία του σκηνοθέτη (με έτος παραγωγής ανά ταινία)


γ) Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Φεστιβάλ της Δράμας σημαίνει αυτομάτως την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος κανονισμού και αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την αλήθεια και την ακρίβεια των υποβληθέντων


δ) Τα DVD των ταινιών που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση συμμετοχής, παραμένουν στο αρχείο το Φεστιβάλ.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η πρόκριση των ταινιών γίνεται από ομάδα ατόμων – ειδικών περί τον κινηματογράφο και τις τέχνες, τους οποίους προτείνει προς το Δ.Σ ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ και επιβλέπει το έργο τους. Ταινίες που δεν έχουν προκριθεί στο διαγωνιστικό τμήμα δεν προβάλλονται σε αυτό.

5. ΠΡΟΚΡΙΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία: 1η Σεπτεμβρίου 2016

α) Η τελική κόπια προβολής και  ένα Blu Ray της ταινίας που επελέγη από την Προκριματική Επιτροπή για το διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στα γραφεία του Φεστιβάλ στην Αθήνα (Εμ.Μπενάκη 71, 10681 Αθήνα) ή στη Δράμα (Αγίας Βαρβάρας 9, 66100 Δράμα) έως 1η Σεπτεμβρίου 2016

Παραδίδεται το ακόλουθο υλικό:

1) Kόπια προβολής, υποτιτλισμένη στα αγγλικά, σε ένα από τα ακόλουθα αποδεκτά φορμάτ: DCP,Apple ProRes 422, h264 ή MPEG4
2) Ένα (1) αντίγραφο σε DVD  και ένα (1) αντίγραφο σε Blu-Ray της τελικής εκδοχής της ταινίας, συμβατα με standalone/οικιακά players, υποτιτλισμένα στα αγγλικά, για τις ανάγκες του Film Market.
3) Ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση τελικού τεχνικού ελέγχου από τον τεχνικό υπεύθυνο της ταινίας και το σκηνοθέτη.

β) Σε αντίθετη περίπτωση η ταινία αποκλείεται από την φεστιβαλική προβολή και το διαγωνισμό

γ) Η επιστροφή των ταινιών θα γίνει από τη γραμματεία του Φεστιβάλ, σε διάστημα ενός μηνός από την λήξη του, εφόσον έχει λάβει έγκαιρη και ορθή ενημέρωση της διεύθυνσης επιστροφής.

δ)Το Φεστιβάλ βαρύνεται με το κόστος της αποστολής επιστροφής της ταινίας, μη συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων εξόδων για φόρους και τελωνειακές εκκαθαρίσεις στην χώρα επιστροφής.


6.ΒΡΑΒΕΙΑ

Η Κριτική Επιτροπή του Διεθνούς Φεστιβάλ αποτελείται από 5 τουλάχιστον μέλη και απονέμει υποχρεωτικά τα εξής Βραβεία:

GRAND PRIX
B' ΒPABEIO
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ – PPIX EFA-DRAMA
BPABEIO ΓIA THN KAΛYTEPH TAINIA ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΒΡΑΒΕΙO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝOΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

H Kριτική Eπιτροπή μπορεί να απονείμει Tιμητικές Διακρίσεις για επιμέρους καλλιτεχνικές αρετές της ταινίας. Κάθε βραβείο αφορά μία και μόνο ταινία και δεν δύναται να μοιραστεί σε καμία περίπτωση.

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α) Ένα ψηφιακό αντίτυπο της τελικής κόπιας των ταινιών σε DVD και ένα σε Blu- Ray είναι απαραίτητα για το Film Market και παραμένουν στο αρχείο του Φεστιβάλ.

β) Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να ψηφιοποιήσει τις υποβληθείσες ταινίες για τις ανάγκες του Film Market και του Αρχείου του.

γ) Για την προβολή και διαφήμιση των προγραμμάτων, το Φεστιβάλ δύναται να προβάλλει στιγμιότυπα των ταινιών στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το 10% της συνολικής διάρκειας της ταινίας και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από τρία λεπτά.

δ) Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα της δημοσίευσης στοιχείων της ταινίας, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας του σκηνοθέτη και παραγωγού.

ε) Τα έξοδα αποστολής αίτησης και υλικού προς επιλογή βαρύνουν τον αιτώντα. Το Φεστιβάλ αναλαμβάνει έξοδα επιστροφής και ασφάλισης του υλικού όσο  βρίσκονται στην κατοχή του.

στ) Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της κόπιας, με ευθύνη του Φεστιβάλ, το Φεστιβάλ υποχρεούται να αποζημιώσει την αξία της εκτύπωσης του θετικού αντιτύπου της συγκεκριμένης κόπιας

ζ) Το πρόγραμμα και η σειρά προβολής των ταινιών καθορίζονται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ.

η) Αρμόδιος για την επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του Κανονισμού και των κειμένων διατάξεων είναι ο Πρόεδρος του Φεστιβάλ.

θ) Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Δράμας.


ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ

Γραφεία Δράμας: Αγίας Βαρβάρας 9, 66100, Δράμα. Τηλ.: + 30 25210 47575, fax: + 3025210 33526
Γραφεία Αθηνών: Εμμ. Μπενάκη 71, 10681, Αθήνα. Τηλ.:+ 30 210 3300309, fax:+ 30 210 3302818

E-mail: kinfest@dra.forthnet.gr
http:// www.dramafilmfestival.gr


Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να κατεβάσετε τους Όρους Συμμετοχής


 
 
Χορηγοί - Υποστηρικτές
  Επιστροφή στο περιεχόμενο