Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα 2021

44o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Για την προώθηση ταινιών μικρού μήκους και την ανάπτυξη πνεύματος φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δημιουργών ταινιών από όλο τον κόσμο, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2021, στην πόλη της Δράμας.

Κανονισμοί – Όροι συμμετοχής

Οι ταινίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • α. Αποδεκτά είδη: ταινίες μυθοπλασίας, πειραματικές, ταινίες τεκμηρίωσης, ταινίες κινουμένων σχεδίων που έχουν ολοκληρωθεί το 2020 και το 2021.
 • β. Η παραγωγή τους να έχει ολοκληρωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
 • γ. Η τελική κόπια προβολής να είναι διαθέσιμη σε ένα από τα format που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό για την κινηματογραφική προβολή και σε ένα από τα format που προβλέπονται για τη διαδικτυακή προβολή (DCP, Apple ProRes 422, h264 or MPEG4).
 • δ. Η διάρκειά τους να μην ξεπερνάει τα σαράντα πέντε (45) λεπτά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να δεχτεί ταινία μεγαλύτερης διάρκειας.
 • ε. Κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ με μια (1) μόνο ταινία και δηλώνει την κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται.
 • στ. Για την υποβολή ταινιών στο διεθνές πρόγραμμα απαιτείται Ελληνική Πρεμιέρα.
 • η. Δεν δύναται να κατατεθεί ταινία εάν έχει ήδη περάσει από διαδικασία πρόκρισης στο Φεστιβάλ Δράμας στο παρελθόν και έχει απορριφθεί.
 • Θ. Η ταινία πρέπει να έχει αγγλικούς υπότιτλους.

α) Η αίτηση συμμετοχής και ένα ψηφιακό αντίγραφο της ταινίας θα πρέπει να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας https://filmfreeway.com/Dramafilmfestival μέχρι τις 31 Μαΐου 2021. Σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης, είναι δυνατό η υποβολή να καθίσταται εφικτή μέσω επιπλέον πλατφορμών.
β) Το κόστος υποβολής είναι δέκα (10) ευρώ ανά ταινία. Για υποβολές άνω των 4 ταινιών το κόστος είναι σταθερά τριάντα (30) ευρώ. Επιπλέον εκδίδονται ατελώς κωδικοί υποβολής σε κινηματογραφικούς και εκπαιδευτικούς θεσμούς ή σκηνοθέτες που αδυνατούν να καταβάλουν το κόστος υποβολής κατόπιν σχετικής τους αίτησης ενώπιον του Φεστιβάλ επί της οποίας αποφασίζει η Διοίκηση του Φεστιβάλ. Η πληρωμή γίνεται κατά την υποβολή. Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής, δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
γ) Περαιτέρω, υποβάλλονται:

 1. Κατάθεση πλήρως συμπληρωμένης φόρμα υποβολής και αρχείο προβολής.
 2. Αγγλικός υποτιτλισμός.
 3. Μια φωτογραφία της ταινίας.
 4. Προαιρετικά: Σύνοψη της ταινίας, Φωτογραφία Σκηνοθέτη, Credits.

δ) Η υποβολή της ταινίας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των κανονισμών του φεστιβάλ.
(*βλ. εδώ για ολόκληρο τον κανονισμό)
ε) Το DISFF διατηρεί το δικαίωμα να προσκαλεί ταινίες μικρού μήκους πέραν της παραπάνω διαδικασίας σε ειδικές περιπτώσεις.
στ) Όπως απαιτείται η Ελληνική Πρεμιέρα, δεν επιτρέπεται η δημόσια προβολή σε κινηματογράφο, φεστιβάλ, τηλεοπτικό κανάλι ή διαδικτυακές δημόσιες πλατφόρμες στην Ελλάδα πριν από το τέλος του φεστιβάλ.
η) Τα αρχεία που υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής παραμένουν στο Αρχείο του Φεστιβάλ, όπως αυτό ορίζεται στον όρο V του παρόντος. Κατά την υποβολή συμμετοχής, ο παραγωγός δηλώνει αν επιθυμεί τη συμπερίληψη της ταινίας στο Film Market, όπως αυτό ορίζεται στον όρο VI του παρόντος και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα κοινοποιηθούν στους αιτούντες που συμφωνούν στη συμπερίληψη της ταινίας σε αυτό.

Τα βραβεία που απονέμονται στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Δράμας 2021 είναι τα παρακάτω και συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο εφόσον εξασφαλισθούν χορηγίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν από το Φεστιβάλ:

 • GRAND PRIX
 • ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ
 • BPABEIO ΓIA THN KAΛYTEPH TAINIA ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
 • ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «TV5 MONDE»
 • ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ

H Κριτική Επιτροπή μπορεί να απονείμει Τιμητικές Διακρίσεις για επιμέρους καλλιτεχνικές αρετές της ταινίας. Κάθε βραβείο και διάκριση αφορά μία και μόνο ταινία, απονέμεται στον σκηνοθέτη και δεν δύναται να μοιραστεί σε καμία περίπτωση.

 • Απονέμονται επίσης:
  «ΒΡΑΒΕΙΟ FIPRESCI», το οποίο απονέμεται από επιτροπή της FIPRESCI.
 • «ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ» , το οποίο απονέμεται από ειδική Επιτροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, είναι μέλος του ShortFilmProgramme της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου και εξασφαλίζει σε μία ευρωπαϊκή ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού, υποψηφιότητα για την κατηγορία ταινιών μικρού μήκους στα βραβεία της Ακαδημίας.

α1) Καταληκτική ημερομηνία αποστολής ψηφιακού αρχείου προβολής 20 Αυγούστου 2021.
α2) Καταληκτική ημερομηνία για αποστολή Λίστας διαλόγων και υλικό για έκδοση καταλόγου (φωτογραφίες, πόστερ, trailer κλπ) είναι η 5η Ιουλίου 2021.
β) Ψηφιακό αρχείο της ταινίας, υποτιτλισμένο στα αγγλικά σε ένα από τα αποδεκτά ακόλουθα φορμά:
DCP, Apple ProRes 422, h264 or MPEG4.
γ) Δελτίο τεχνικού ελέγχου με όλα τα στοιχεία προβολής για τη διαδικτυακή προβολή στην πλατφόρμα του Φεστιβάλ απαιτούνται επιπλέον:
δ)Ένα (1) αρχείο mp4 της τελικής εκδοχής της ταινίας, υποτιτλισμένο στα αγγλικά, για τις ανάγκες του Film Market, όπως περαιτέρω ορίζεται στον όρο VI του παρόντος.
ε) Ενυπόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις τελικού τεχνικού ελέγχου από τον τεχνικό υπεύθυνο της ταινίας και το σκηνοθέτη.
στ) Οι κόπιες προβολής κατατίθενται ηλεκτρονικά στο: info@dramafilmfestival.gr

ι) Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής διατηρεί το δικαίωμα να καταρτίσει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ και να προβεί σε κάθε απαραίτητη τροποποίησή του. .

ιι)  Ο υποβάλλων είναι υπεύθυνος για την εκκαθάριση δικαιωμάτων και αδειών για κάθε υποβολή. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Φεστιβάλ για τα δικαιώματα.

ιιι) Η προεπιλογή των ταινιών γίνεται από ομάδα ατόμων – ειδικών(Εκλεκτόρων) περί τον κινηματογράφο και τις τέχνες και τον επικεφαλής προγράμματος που επιβλέπει το έργο τους. Τους παραπάνω επιλέγει και προτείνει προς το Δ.Σ του Οργανισμού ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ ή ο Αναπληρωτής του.

ιv)To Φεστιβάλ έχει δικαίωμα αναμετάδοσης στιγμιότυπων ή/και αποσπασμάτων της ταινίας  διάρκειας μη υπερβαίνουσας τα 2’59” από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το διαδίκτυο για λόγους προβολής του Έργου, καθώς και τη μαγνητοσκόπηση της εκτέλεσης του Έργου αυστηρά και μόνο για σκοπούς αρχείου του Φεστιβάλ.

 1. v) Η τελική επιλογή, το πρόγραμμα και η κάθε αλλαγή τους προτείνεται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή.
 2. vi) Ένα ψηφιακό αντίγραφο της ταινίας παραμένει στο αρχείο του Φεστιβάλ.

vii) Το φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα ψηφιοποίησης του αρχείου του.

viii) Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει πληροφορίες ταινιών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας του σκηνοθέτη και του παραγωγού.

ιx) Φιλοξενία: Το Φεστιβάλ σκοπεύει να προσκαλέσει έναν σκηνοθέτη ή κάποιο συντελεστή της ταινίας που διαγωνίζεται. Παρέχονται φιλοξενία σε ξενοδοχείο της πόλης και γεύματα. Οι σκηνοθέτες θα ενημερώνονται με προσωποποιημένη πληροφόρηση μετά την επιλογή της ταινίας τους.

 1. x) Τα έξοδα μεταφοράς για το υλικό που υποβάλλεται στο πρόγραμμα διαγωνισμού καλύπτονται από τον αιτούντα. Το Φεστιβάλ θα αναλάβει τα έξοδα επιστροφής και εξασφάλισης των ταινιών, εφόσον είναι στην κατοχή του Φεστιβάλ.
 2. xi) Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς υπό την ευθύνη του Φεστιβάλ, το Φεστιβάλ αναλαμβάνει το κόστος δημιουργίας νέου αντιγράφου της ταινίας.

xii) Δεν δύναται να κατατεθεί ταινία εάν έχει ήδη περάσει από διαδικασία πρόκρισης στο Φεστιβάλ Δράμας στο παρελθόν και έχει απορριφθεί.

xiii) Οποιαδήποτε διένεξη σχετικά με τους παρόντες κανονισμούς θα κριθεί και θα επιλυθεί από τον Πρόεδρο του Φεστιβάλ.

xiv) Τυχόν νομικές διαφορές μπορούν να επιλυθούν μόνο από τα τοπικά νομικά δικαστήρια της Δράμας.

 1. xv) Οι γλώσσες του Φεστιβάλ είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

Επισημαίνεται ότι μη τήρηση των τιθέμενων προθεσμιών επιφέρει αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Κατεβάστε εδώ σε PDF το πλήρες κείμενο των κανονισμών και τους όρους συμμετοχής για το Διεθνές Διαγωνιστικό πρόγραμμα του 44ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – 2021. Πατήστε το εικονίδιο.