Διακήρυξη για "Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων” για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους έτους 2018 - 22-06-2018 - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διακήρυξη για "Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων” για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους έτους 2018 - 22-06-2018ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ


22-06-2018

Διακήρυξη για την ανάθεση σε ανάδοχο εκτέλεσης της Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: “Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων”  για την  διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους έτους 2018 του Πολιτιστικού Οργανισμού - Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας.Πατήστε πάνω στην εικόνα για να κατεβάσετε το πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης


Πατήστε πάνω στην εικόνα για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης  


Πατήστε πάνω στην εικόνα για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  


Πατήστε πάνω στην εικόνα για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΓ)  

Χορηγοί - Υποστηρικτές
 
«Το αφιέρωμα «Mια ευκαιρία για όλους εμάς- Νέοι & Εργασία, Γυναίκες & Εργασία»
υλοποιείται στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.»

Επιστροφή στο περιεχόμενο