Υπότιτλοι – Αριθμός Φύλλου 06 – 2020

Υπότιτλοι - Αριθμός Φύλλου 06

ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 06
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

Οι ταινίες, τα λόγια, οι εικόνες